Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

Chimi Farm tuyển Nhân viên kế toán tổng hợp tại Chimi Farm 4 Đông Anh, Hà Nội. 

I. Bảng mô tả công việc kế toán tổng hợp

a. Công việc hàng ngày 

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi…
Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,…
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán và báo cáo giá sản xuất/ sản phẩm; thống kê thông tin về nguyên vật liệu, phụ liệu, chi phí vận chuyển, sản xuất dở dang
Kiểm tra tình trạng Xuất nhập tồn của hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu

b. Công việc hàng tháng 

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng ( báo cáo thuế, tờ khai thuế…), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

c. Công viêc hàng quý 

Lập các báo cáo, giấy tờ theo quy định như: tờ khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, tình hình sử dụng hoá đơn quý…
Tổng hợp số liệu hạch toán, lập bảng cân đối số phát sinh từ các nghiệp vụ kinh tế
Kiểm tra đối chiếu các số liệu với sổ cái

d. Công viêc hàng năm

Nộp tiền thuế, tờ khai thuế
Thực hiện các bút toán tài chính như kết chuyển lãi lỗ năm cũ, hạch toán chi phí năm tài chính mới…
Kiểm tra số liệu cuối kỳ (kiểm tra sự cân đối, kiểm tra số dư đầu – cuối kỳ…)
Lập các giấy tờ hành chính liên quan (tờ khai quyết toán thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị…)
In ấn sổ sách tài chính cho doanh nghiệp

II. Yêu cầu trong công việc đối với nhân viên kế toán tổng hợp

a. Yêu cầu về trình độ

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng  các chuyên ngành về kế toán kiểm toán hoặc tài chính
Có kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa, Word, Excel
Nắm vững các nghiệp vụ kế toán, kiến thức về phân tích, tổng hợp dữ liệu và viết báo cáo.

b. Yêu cầu về phẩm chất

Kế toán viên cần phải tính toán tốt

Sự kiên nhẫn, chịu được áp lực

Kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm

III. Thu nhập nhân viên kế toán tổng hợp

Thu nhập: 7++

Ký hợp đồng, đóng BHXH

IV. Liên hệ tuyển dụng 

Email tiếp nhận CV : Chimivietnam@gmail.com
Xem thêm thông tin về chúng tôi tại:

Website: chimi.com.vn
Fanpage: Chimi Farm 4 – Cầu Nhật Tân, Đông Anh
SDT 0973.102.180

Chimi Farm luôn chào đón bạn!.