Ươm giống dâu tây tại Trang trại dâu tây Chimi Mộc Châu

Ươm giống dâu tây tại Trang trại dâu tây Chimi Mộc Châu Cây dâu tây mẹ đang ra ngó ( Cây dâu tây con)

Ươm giống dâu tây tại Trang trại dâu tây Chimi Mộc Châu
Cây dâu tây mẹ đang ra ngó ( Cây dâu tây con)

0829891110