Siro dâu tây Chimi Farm

Siro dâu tây. Made by Chimi Farm
Vị ngọt, mùi thơm dâu tây