Chợ tình Mộc Châu

Trang trại dâu tây Chimi Mộc Châu tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu 2017 (Chợ tình Mộc Châu)

Trang trại dâu tây Chimi Mộc Châu tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Mộc Châu 2017
(Chợ tình Mộc Châu)