Lãng mạn Rừng thông Bản Áng

Đã bao lâu bạn chưa xách bala lên và đi tới một nơi xa.

Mộc Châu là một trong những địa điểm như thế

Sáng thức dậy ở một nơi xa

Cùng với những người yêu thương nhất

Rừng thông Bản Áng là một trong các điểm nhất định bạn phải tới tại Mộc Châu

 

 

 

 

Bạn có thể biết thêm thông tin về Chimi farm tại:      http://chimi.com.vn/